Kontenery

Poniżej znajdą Państwo informacje logistyczne (typ, specyfikacja, pojemność), dotyczące obsługiwanych przez nas rodzajów kontenerów.

 

Kontener Wymiary drzwi (mm) Wymiary wewnetrzne (mm) Pojemność (m3) Tara
(kg)

Maksmalna waga

załadunku (kg)

Szerokość Wysokośc Długość Szerokość Wysokość
20' 2 342 2 280 5 883 2 330 2 355 33 1 900 21 800
20' REF 2 286 2 188 5 430 2 280 2 160 27 2 940 21 060
40' 2 280 2 278 12 045 2 309 2 379 67 3 084 26 780
40' HC 2 320 2 570 12 056 2 347 2 684 76 2 900 26 510
40' REF 2 290 2 535 11 628 2 294 2 509 67 2 940 26 120
40' HC REF 2 280 2 560 11 570 2 280 2 540 63 4 100 28 400
45' 2 695 2 416 13 556 2 444 2 585 85 4 600 29 800
45' HC 2 416 2 585 13 556 2 438 2 695 86 4 280 32 500
45' HC PW 2 420 2 587 13 559 2 432 2 700 89 4 860 34 000

 

 

REF - refrigerated (chłodnia) mm - millimetr (1mm = 0,0394 inch)    
HC - high cube (podwyższony) m - metr (1m = 39,4 inch)
PW - pallet wide (do przewozu europalet) kg - kilogram (1kg = 2,67 lb)

 

 

 

 20 Stopowy (33 m3)

 

20 Stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)  
  Długość:             6 058   Długość:              5 883  
  Szerokość:        2 438   Szerokość:         2 330  
  Wysokość:         2 591   Wysokość:          2 355  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 342   Tara
1 900
  Wysokość:          2 280   Max. Waga załadunku
21 800
           
Plan załadunku 9 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 10 europalet (1,2 m x 0,8 m)  
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 Chłodniczy 20 stopowy (27 m3)

 

Chłodniczy 20 stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:              6 058   Długość:            5 430  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:       2 280  
  Wysokość:          2 591   Wysokość:        2 160  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 286   Tara
2 234
  Wysokość:          2 188   Max. Waga załadunku 21 060
           
Plan załadunku 9 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 10 europalet (1,2 m x 0,8 m)  
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 40 Stopowy (67 m3)

 

40 stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            12 192   Długość:           12 045  
  Szerokość:        2 438   Szerokość:        2 309  
  Wysokość:         2 591   Wysokość:         2 379  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:        2 280   Tara
3 084
  Wysokość:         2 278   Max. Waga załadunku 26 780
           
Plan załadunku 20 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 24 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 40 Stopowy HC (76 m3)

 

40 stopowy HC            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            12 192   Długość:           12 056  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:        2 347  
  Wysokość:          2 896   Wysokość:         2 684  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 320   Tara
2 900
  Wysokość:          2 570   Max. Waga załadunku 26 510
           
Plan załadunku 20 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 24 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 Chłodniczy 40 Stopowy (67 m3)

 

Chłodniczy 40 stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            12 192   Długość:          11 628  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:       2 294  
  Wysokość:          2 591   Wysokość:        2 509  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:          2 290   Tara
2 940
  Wysokość:           2 535   Max. Waga załadunku 26 120
           
Plan załadunku 20 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 23 europalet ( 1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard    Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 Chłodniczy 40 Stopowy HC (63 m3)

 

Chłodniczy 40 stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            12 192   Długość:            11 500  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:        2 280  
  Wysokość:          2 896   Wysokość:         2 410  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 280   Tara
4 100
  Wysokość:          2 560   Max. Waga załadunku 28 400
           
Plan załadunku 20 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 23 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard    Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 45 Stopowy (89 m3)

 

45 stopowy            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            13 582   Długość:           13 556  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:        2 426  
  Wysokość:          2 886   Wysokość:         2 684  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 695   Tara
4 600
  Wysokość:          2 416   Max. Waga załadunku 29 800
           
Plan załadunku 23 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 26 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 

 45 Feet Dry High Cube (86 m3)

 

45 stopowy HC            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            13 582   Długość:           13 556  
  Szerokość:         2 438   Szerokość:        2 438  
  Wysokość:          2 896   Wysokość:         2 695  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:         2 416   Tara
4 280
  Wysokość:          2 585   Max. Waga załadunkub> 32 500
           
Plan załadunku 23 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 26 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro  
   

 

 

 45 Feet Dry High Cube Pallet Wide (89 m3)

 

45 stopowy HC            Wymiary zewnętrzne (mm)
  Wymiary wewnętrzne (mm)
 
  Długość:            13 716   Długość:          13 559  
  Szerokość:         2 500   Szerokość:       2 432  
  Wysokość:          2 896   Wysokość:        2 700  
         
  Drzwi (mm)
  Waga (kg)
 
  Szerokość:          2 420   Tara
4 860
  Wysokość:           2 587   Max. Waga załadunku 34 000
           
Plan załadunku 25 standardowych palet (1,2 m x 1,0 m)   Plan załadunku 32 europalet (1,2 m x 0,8 m)
 
Załadunek palety standard   Załadunek palety euro