SKŁAD CELNY

Brand Distribution LTD posiada własne centrum logistyczne w Białymstoku, a także w Czarnej Białostockiej. Łączna powierzchnia magazynowa wynosi 6 200 m2, co stanowi ponad 5200 miejsc paletowych.
Na części powierzchni magazynowej prowadzony jest publiczny skład celny typu „A”.
 
Jakie możliwości daje procedura Składu Celnego?
  • Przy sprowadzaniu dużej partii towaru spoza Unii Europejskiej i nie wykorzystywaniu całości od razu można skorzystać z usług naszego składu celnego. Pozwala to na dopuszczanie do obrotu towaru mniejszymi partiami a tym samym odracza moment uiszczania należności celno-podatkowych ( włącznie z podatkiem VAT i ew. podatkiem akcyzowym). Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego zamrażania środków, które w tym czasie mogą pomnażać Twój zysk.
  • Zawiesza środki polityki handlowej (takie jak np. pozwolenie na przywóz) wobec towarów przywiezionych do momentu, w którym zostają one dopuszczone do obrotu. Daje czas na uzyskanie brakujących pozwoleń, badań, dokumentów.
  • Umożliwia powrotne wywiezienie towaru niewspólnotowego przy uniknięciu płacenia należności celno-podatkowych
  • Podczas składowania towaru w składzie celnym można przygotować towar do dalszej odsprzedaży poprzez np.: przepakowanie, metkowanie, konfekcjonowanie;
  • W dużym skrócie procedura składu celnego pozwala bardziej efektywnie zarządzać kosztami.

W razie pytań odnośnie oferty składu celnego zawsze Państwo mogą się skontaktować z:

Agata Bołtuć

Kierownik działu celnego

kom.: +48 603 099 692

Skype: agata.orion

Email: a.boltuc@bdgroup.pl