Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’) przesyłamy informacje dotyczącą Państwa danych osobowych.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 

 FORMULARZ ZGÓD ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wykonując obowiązek określony w treści art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że

Administratorem, który prowadzi czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Brand Distribution PL Sp. z o. o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

NIP: 521-374-87-88

Regon: 3365464202

 ( dalej jako BD)

Jednocześnie informuję, iż:

1)                 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w BD – Panem Leszkiem Witczakiem ( ZONTEK i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02 – 778 Warszawa) możliwy jest pod numerem tel. Nr +48 22 406 82 91 lub +48 22 406 8292  lub adresem email biuro@zontekiwspolnicy.pl

2)                 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawarcia umowy lub złożenia zamówienia i wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia tj. na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust.1 lit Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), pomiędzy między BD, a Państwa firmą jako dostawcą usługi lub kontrahentem.

3)                 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy BD,

4)                  Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, firmie przewozowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem. 

5)                 Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim. 
5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6)                 Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7)                 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie,

8)                 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wysyłania ofert cenowych i aktualnych promocji oraz kontaktowania się z Państwem zawarcia umowy. W przypadku, gdy odmawia Pan podania Administratorowi swoich danych osobowych, zawarcie umowy i jej realizacja są niemożliwe, niemniej bez podania adresu email nie będzie możliwe. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych państwa e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych,

8) BD przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie do 10 lat od daty zakończenia umowy. 

9) Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez BD w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. 

10) Ponadto BD będzie przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

 

 Adres email: ………………………………………………………………… 


Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. 

Nazwa podmiotu: ………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BD w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. RODO. 

…………………………………………….

CZYTELNY PODPIS

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.)   na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez BD. 

…………………………………………….

CZYTELNY PODPIS

UWAGA! Wyłączne udzielenie zgód poprzez czytelny podpis, pozwoli nam na przesyłanie ofert handlowych i kontaktowanie się z Państwem droga mailową. Proszę o wypełnienie, zeskanowanie i odesłanie na

rodo@bdgroup.eu

 

 

 

### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies](https://bd24.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel